شرایط حمل و نقل

شرایط حمل و نقل

  • هزینه حمل برای خریدهای بالای 100,000 تومان، رایگان می باشد.
  • هزینه حمل برای ارسال زیر دوساعت و خرید زیر 100,000 تومان، 5,000 تومان می باشد.
  • هزینه حمل بر طبق جدول زمانبندی و خرید زیر 100,000 تومان، 5,000 تومان می باشد.
0
X
Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat